Regnskapsterminer – en kort introduksjon

Regnskapsterminer kan av og til være litt forvirrende, men de er veldig logisk lagt opp. En termin er en på forhånd fastsatt tidsintervall. I regnskapssammenheng, er som oftest en termin to måneder:

  • 1. termin: Januar og februar
  • 2. termin: Mars og april
  • 3. termin: Mai og juni
  • 4. termin: Juli og august
  • 5. termin: September og oktober
  • 6. termin: November og desember

Eksempel på en regnskapstermin, er da «2. termin», som da er mars og april.

Her står det mer forklart om MVA og regnskapsterminer hos Wikipedia