Skip to content

Regnskapsterminer – en kort introduksjon

Regnskapsterminer kan av og til være litt forvirrende, men de er veldig logisk lagt opp. En termin er en på forhånd fastsatt tidsintervall. I regnskapssammenheng, er som oftest en termin to måneder:

  • 1. termin: Januar og februar
  • 2. termin: Mars og april
  • 3. termin: Mai og juni
  • 4. termin: Juli og august
  • 5. termin: September og oktober
  • 6. termin: November og desember

Eksempel på en regnskapstermin, er da "2. termin", som da er mars og april.

Her står det mer forklart om MVA og regnskapsterminer hos Wikipedia

Regnskapsterminer forklart på regnskapskalender.no
Regnskapsterminer forklart på Regnskapskalender.no