Gebyrer og tilleggsskatt

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Hvis du ikke overholder frister kan du risikere å få tvangsmulkt og dersom du likevel ikke leverer opplysningene, kan overtredelsesgebyr bli vurdert.

Tilleggsskatt

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen.

Du har selv plikt til å gi riktige og fullstendige opplysninger. Selv om noen andre enn deg har vært involvert i levering av opplysninger, har du likevel ansvar for det som er levert.

Du får bare tilleggsskatt hvis de manglende opplysningene har gitt deg noen skattemessig fordel. Vurderingen av hva som regnes som riktige og fullstendige opplysninger er objektiv og tar utgangspunkt i hva en lojal og aktsom skattepliktig ville gitt av opplysninger. Les mer om tilleggsskatt

Tvangsmulkt
Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen frist. Les mer om tvangsmulkt

Overtredelsesgebyr
Du kan bli ilagt overtredelsesgebyr hvis du ikke overholder opplysningsplikt som tredjepart. Det vil si å levere opplysninger om andre til Skatteetaten.

For eksempel arbeidsgivere og banker som leverer opplysninger om inntekt og formue.

Hvis du ikke medvirker til kontroll eller ikke fører og oppbevarer personallister, kan du også få overtredelsesgebyr. Les mer om overtredelsesgebyr