Juli

  • 5. juli: A-melding (for juni)
  • 17. juli: Arbeidsgiveravgift og skattetrekk (3. termin, mai og juni)
  • 31. juli: Årsregnskap og årsberetning – frist for innsending