September

 • 2. september: Mva-melding – frist for levering og betaling – Link til skjema
 • 2. september: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering – Link til skjema
  Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 3. termin
 • 5. september: A-melding for august – Link til skjema
 • 15. september: A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling – Link til skjema
  Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
 • 16. september: Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling – Link til skjema
 • 16. september: Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling – Link til skjema
 • 17. september: Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling – Link til skjema
 • 18. september: Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft) – Link til skjema