Skip to content

Sidesammenstilling

Lønnssammenstillingen skal kun sendes/leveres inntektsmottaker og skal ikke sendes Skatteetaten.

Sammenstillingen skal inneholde som minimum:

  • summen av innrapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser)
  • feriepengegrunnlaget
  • summen av rapportert forskuddstrekk
  • ansattenummer eller annet nummer i arbeidsgivers systemer

Kilde: Regnskap Norge